Giới thiệu

Đây là website phục vụ cho khóa học ET4020 - "Xử lý tín hiệu số" trong chương trình đào tạo đại học tại  Viện Điện tử - Viễn thông,  trường Đại học Bách Khoa Hà nội; năm học 2012-2013. Tại đây, sinh viên có thể download các tài liệu môn học (bài giảng, bài tập, v.v.), tham gia đăng ký làm bài tập lớn và các hoạt động khác.

Các phản hồi về khóa học, website có thể được gửi email tới địa chỉ: (dangquanghieu} at {gmail} dot {com}. Xin cảm ơn!

TS. Đặng Quang Hiếu
C9-401 / C9-409.
+84 988524822