Giới thiệu

Đây là website phục vụ cho khóa học ET4020 - "Xử lý tín hiệu số" trong chương trình đào tạo đại học tại  Viện Điện tử - Viễn thông,  trường Đại học Bách Khoa Hà nội. Tại đây, sinh viên có thể download các tài liệu môn học.

Các phản hồi về khóa học, website có thể được gửi email tới địa chỉ: (dangquanghieu} at {gmail} dot {com}. Xin cảm ơn!

TS. Đặng Quang Hiếu
C9-401 / C9-409.
+84 988524822